ErmeloVitaal.nl gelanceerd

Vandaag (vrijdag 19 maart) is de site ErmeloVitaal.nl -de jongste loot aan de BDU-stam- officieus de lucht in gegaan. De site wordt uitgegeven door BDU Uitgevers, in samenwerking met een tweetal ondernemersverenigingen in Ermelo.

De site kan in meerdere opzichten worden gezien als een interessant experiment. In de eerste plaats is Ermelo nog een blinde vlek op de BDU-kaart. In de tweede plaats gaat het om een ander concept dan gebruikelijk (meer gericht op een specifieke doelgroep dan onze andere sites en gedrukte uitgaven). In de derde plaats gaan we een digitale lezers, c.q.-adverteerdersmarkt betreden zónder ondersteuning van een wekelijkse gedrukte uitgave. Dat laatste is weliswaar niet uniek (vgl. Tussen Maas en Waal), maar in dit geval is van meet af en bewust voor een digitaal concept gekozen (enigszins ondersteund door een gedrukt medium), met een rendabele exploitatie op afzienbare termijn als doelstelling.

De site is ontstaan na gesprekken met een tweetal ondernemersverenigingen in Ermelo (de één vertegenwoordigt vooral het MKB in het centrum, de ander de grotere bedrijven in de periferie van de gemeente). Uit die gesprekken kwam naar voren dat beide organisaties ontevreden waren over de bestaande lokale nieuwsvoorziening in Ermelo. Die boden te weinig mogelijkheden de belangen van de organisaties -kwalitatief en kwantitatief – over het voetlicht te brengen. Daardoor was de gedachte ontstaan ‘een eigen site’ te beginnen. BDU heeft aangeboden daarin ondersteunend te zijn.

Dat heef t geleid tot een (voorlopig) concept dat vandaag de lucht in is gegaan. De site vertoont uiterlijk typische BDU-kenmerken. Inhoudelijk zullen er wel verschillen zijn met andere nieuwssites. Hoewel de ondernemers de ambitie hebben een breed publiek te gaan bereiken, zal de klemtoon komen te liggen op actueel nieuws dat (ook) voor de ondernemers van belang is. Daarnaast zal er echter ook ruimte zijn voor meer algemeen gemeentenieuws, nieuws uit de verenigingen, sport en dergelijke. Kortom, ErmeloVitaal.nl  moet een platform worden waar veel Ermeloërs terecht moeten kunnen.

Het ligt voor de hand dat de ondernemers ook een (morele) verantwoordelijkheid hebben om de site tot een succes te maken. Uit die hoek zullen de broodnodige advertentie-inkomsten moeten komen.

Om de site goed in de markt te zetten, zal de site naar schatting zo’n vier keer per jaar worden ondersteund door een huis-aan-huis verspreide krant, die per keer een special-achtige invulling kunnen/zullen krijgen. Die zal ook de naamsbekendheid van de site structureel naar een hoger plan moeten tillen.

De site is nù gelanceerd, omdat maandag 22 maart het mede door de BDU georganiseerde Business Event Ermelo wordt gehouden. Een mooi moment om de aanwezige ondernemers alvast te vertellen over de site. Die kans zullen we dan ook niet voorbij laten gaan.

De site zal logistiek onder het redactionele cluster ‘Veluwe’ gaan vallen. Dat betekent dat de inhoudelijke verantwoordelijkheid bij de clusterredactie berust. Praktisch gezien is het de bedoeling ter plaatse één of meerdere correspondenten aan te stellen die voor een belangrijk deel zelfstandig met het vullen van de site aan de gang zullen gaan. We zijn druk bezig die organisatie op te tuigen. We verwachten die organisatie -met inachtneming van een aanloopperiode- op relatief korte termijn ’selfsupporting’ te hebben.

(Bericht geplaatst op blog.bdu.nl)

Be the first to comment on "ErmeloVitaal.nl gelanceerd"

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.